top of page

SOLWER Dataskyddspolicy

1. Inledning

SOLWER värnar om din integritet och följer strikta riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Denna dataskyddspolicy beskriver hur SOLWER samlar in, använder, lagrar och skyddar din information.

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter:

  • Namn och kontaktinformation (inklusive e-postadress och telefonnummer)

  • Adressinformation

  • Demografisk information

  • Transaktionsuppgifter och betalningsinformation

  • Eventuell annan information som du delar med oss frivilligt

3. Hur använder vi dina uppgifter?

SOLWER använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • För att kommunicera med dig och svara på dina förfrågningar

  • För att behandla och leverera produkter eller tjänster som du har begärt

  • För att förbättra våra produkter och tjänster

  • För att skräddarsy erbjudanden och marknadsföring baserat på dina preferenser

  • För att följa gällande lagar och regler

4. Lagring och säkerhet

Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och vidtar åtgärder för att skydda dem från obehörig åtkomst, förlust eller obehörig ändring. Vi behåller dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller enligt lag.

5. Delning av uppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke. Vi kan dock dela uppgifter med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster eller för att följa lagkrav.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har frågor om vår dataskyddspolicy, vänligen kontakta SOLWER.

7. Ändringar i policy

Denna dataskyddspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla eventuella ändringar i SOLWER:s metoder för hantering av personuppgifter. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

bottom of page